Umožňujeme vytvoriť grafickú prezentáciu súvahy a výsledovky na úrovni syntetiky alebo analytiky a zároveň prístup ku konkrétnemu zaúčtovaniu. Na súvahu a výsledovku je možné aplikovať kombináciu filtrov (stredisko, zákazka, projekt, klient, …). Výkaz je zobrazený v časovej rade rok, mesiac, deň a je možné použiť aj fiškálne obdobia.

Nastavenie práv podporuje dva typy režimu a to keď “málo pracovníkov má na starosti celú ekonomiku” alebo “väčšie množstvo zamestnancov má delegované len určité práva a povinnosti”. Podľa práv používateľa systém dokáže “schovať” vybrané účty alebo strediská. To umožní nadefinovať report presne podľa požiadaviek zákazníka.

Pokračovanie …