Cieľom tohto systému je spojiť vedenie účtovníctva a riadenie ekonomiky firmy do jedného celku, odstrániť tak zaužívanú prax, že účtovníctvo je potrebné najmä pre daňové účely. Máme za cieľ vrátiť účtovníctvu jeho pôvodný účel, ktorý bol stáročia zdokonaľovaný – kvalitné ekonomické analýzy.

Systém je rozdelený podľa použitia na niekoľko častí:

 • Znalosť zaúčtovania
  využijú ju najmä používatelia, ktorí sami neúčtujú, ale nesú zodpovednosť za zaúčtovanie dokladov.
 • Prehľad ExPost
  využije najmä backoffice pre rutinnú prevádzku (stav financií, neuhradené faktúry, objednávky,…).
 • Hodnota klientov
  obchodníci si môžu vyhľadať klienta, získať kontaktné a fakturačné údaje, zostaviť prehľady top odberateľov, top dodávateľov, odberateľov podľa reálnej splatnosti, … toto všetko môže byť dostupné online i mimo kancelárie.
 • Finančné správy
  sú určené hlavne pre vedúcich stredísk, majiteľov firiem,…. ktorí majú vždy k dispozícii aktuálnu verziu finančnej prílohy výročnej správy ale aj množstvo ďalších výkazov, reportov,.. ktoré sú potrebné pre riadenie alebo vykazovanie.
 • Odhad ExAnte
  je určený hlavne pre majiteľa firmy, finančného riaditeľa,… Systém poskytuje niekoľko modelov ExAnte, ale i ďalšie tabuľky, grafy, likviditu 1. až 3. stupňa, profitabilitu vlastných zdrojov, celkového kapitálu,…

SW je vhodný aj pre samotné účtovníčky, ktoré spracovávajú veľa malých firiem a živnostníkov, lebo ich klienti získajú online systém popísaný vyššie ale najmä dôvod, prečo si nechať viesť účtovníctvo priebežne. Účtovníčky zase môžu spracovať väčšie množstvo klientov bez nárazovej práce.

Pokračovanie …