Táto štruktúra bola pôvodne schovaná pod omietkou a neskôr vizualizovaná. Podobne aj my spolu s našimi zákazníkmi hľadáme možnosti, ako čo najlepšie zobraziť ich dáta, prezentovať javy a deje nachádzajúce sa „pod povrchom“.

 

Aktuálne projekty

 

 

Spotreba liekov podľa NCZI

Časová os Citlivostná mapa - lieky, predaje, reexport

Zmeny v kategorizácii liekov

Klasifikácie podľa anatomických a terapeutických skupín

Riadenie výroby

Vstupné dáta

Sklad surovín Plánovanie výroby Hlásenia distribútorov o predajoch Plán výroby Sklad hotových produktov Objednávky Priame predaje Rozpočet

electronic Common Technical Documentation

eCTD / NeeS portál eVAR interné databázy ŠÚKL spotreba liekov kategorizácia liekov check list diskusia

electronic Common Technical Documentation

Life Cycle Management

MKCH - počet pacientov

Spotreba liekov podľa NCZI

Spotreba liekov podľa NCZI