eCTD Tool umožňuje vyvárať plnohodnotnú elektronickú dokumentáciu a riadiť celý životný cyklus žiadosti. Je optimalizovaný pre žiadateľov, ktorí už majú pripravené dokumenty v pdf, jpg, doc, … a potrebujú vygenerovať eCTD žiadosť.

Vlastnosti:

  • vytvorenie sprievodných xml : index.xml a eu-regional.xml,
  • výpočet MD5,
  • sledovanie zmien v dokumentácii,
  • import zmien vo formáte eCTD,
  • vytváranie sprievodných xml na prezeranie aktuálne platnej verzie,
  • jednoduchá tvorba vzorových žiadostí,
  • nevyžaduje sa inštalácia.