Ponúkame:

  • ekonomická verzia eCTD Tool for drug pre malé spoločnosti
  • plná verzia eCTD Tool pre tvorbu dokumentácie neobmedzeného počtu liekov
  • eCTD Repair Nástroj pre validáciu so schopnosťou automatizovane opraviť a zaistiť zhodu s kritériami v 3.1
  • eCTD Tracking system vhodný pre veľké spoločnosti intenzívne pracujúce a využívajúce eCTD žiadosti aj mimo registračného procesu