V rámci tejto sekcie ponúkame riešenia v nasledujúcich oblastiach:

  • Tvorbu reportov a prezentácií na zákazku
  • Tvorbu Ad hoc query
  • Návrh a realizáciu dátového skladu
  • Konzultácie

Tvorbu reportov a prezentácií na zákazku.

Pri tvorbe reportov a prezentácií využívame nasledujúce kombinácie technológií : MS Office s MS SQL  – napríklad, Web reporting  – tvorba webových stránok generovaných z dát, BI riešenia  – ukážka.

Tvorbu Ad hoc query.

Pri tvorbe novej stratégie, hľadaní odpovedí  “Čo sa stane, keď… “,  treba vybrať dáta z databázy, doplniť o odhady a vytvoriť správu. Pri dodržaní špecifických podmienok sme schopní vytvoriť správu  v priebehu pracovného dňa.

Návrh a realizácia dátového skladu

pre stredné a menšie organizácie. Preferujeme prezentáciu dát priamo nad zdrojovými databázami v reálnom čase. Za určitých okolností sa dátovému skladu nedá vyhnúť, budujeme ho metódou “z dola nahor”, dáta uchovávame v column oriented database.

Konzultácie

v týchto oblastiach: CRM – konzultácie na tému segmentácia klientov / hodnota klienta a komunikačné kanály. Kompetencia v rozsahu malý až stredný klient.  Spotreba liekov a ZP – v celom rozsahu problematiky (napr.) . Orchestrácia informačných systémov – problematika výmeny dát medzi systémami, dáta pre reporty, analýza metadát.

Ukážka…