Program slúži na randomizáciu pacientov v kontrolovanej klinickej štúdii. Pacientov je možné pridávať priebežne a rozdelenie do skupín je unikátne.

U double-blinded study je možné pre zvýšenie zašifrovanosti informácie rozdeliť pacientov do štyroch, prípadne aj viacerých skupín.