Predstavujú ohodnotenie minulého vývoja, súčasnosti aj budúcnosti pomocou metódy Ex Ante. V základnej verzii sú nasledujúce ukazovatele.

Finančná analýza metódami “Ex Ante”:

  • Index boninty
  • Altmanov Z-index

Ukazovatele likvidity:

  • Likvidita I. stupňa – pohotová likvidita
  • Likvidita II. stupňa – bežná likvidita
  • Likvidita III. stupňa -celková likvidita
Ukazovatele rentability:
  • Rentabilita vlastného kapitálu
  • Rentabilita celkového kapitálu
  • Rentabilita tržieb