Údaje je možné filtrovať klasicky alebo kliknutím do grafu – drill down :

 

Porovnanie predajov a vplyvu kategorizácie za rôzne časové obdobia súčasne :

 

 

Porovnanie vývoja produktu a celej skupiny v rôznych parametroch súčasne :

 

 

Detail produktu: