spracovávame na mesačnej alebo týždennej báze. Údaje sa získavajú z hlásení distribútorov na základe zmluvy medzi farmaceutickým zastúpením a distribútorom. Predaje  sú identifikované až na úroveň lekárne, prípadne iného subjektu.

 

Postup spracovania :


 • zapracujú sa požiadavky na zmeny
  • príchody / odchody reprezentantov, zmeny rozdelenia teritórií, zmeny pridelenia produktov obchodným jednotkám atď.,
  • zmeny cenníkov,
  • formáty výstupných zostáv,
  • plánov na úrovni produktu , obchodnej jednotky alebo reprezentanta,
 • kontrola hlásení distribútorov na úplnosť, import hlásení,
 • identifikácia liekov, potravinových doplnkov a zdravotníckych pomôcok,
 • identifikácia lekární, vylúčenie predajov medzi distribútormi,
 • párovanie nových lekární na externé systémy napr. CRM ,
 • import externých dát – napr. zo CRM (ak je požadovaný),
 • tvorba individuálnych reportov a odoslanie používateľom cez SFTP (ak je požadovaný),
 • aktualizácia servera (ak je požadovaná) ,
 • export dát pre externé systémy (v prípade požiadavky) .

Výstupné dáta dodávame v podobe :

 • výpisu predaja na lekárne individuálne pre každého reprezentanta, BU, KAM, SM, …,
 • výpisu plnenia plánu pre každého reprezentanta, BU, KAM, SM, …,
 • exportu do externého systému napr. CRM,
 • BI riešení.

Prístup k dátam je individuálne definovaný. Z organizačnej štruktúry sa preberá právo vidieť okresy, produkty. Samostatne je možné definovať prístup k reportom ale i ku konkrétnym údajom (napr.  “cost of goods sold” môže vidieť napr. len SM,…).
Systém BI môže byť umiestnený u zákazníka alebo hostovaný. Podľa možností siete  môžu byť dáta dostupné aj cez mobilné zariadenia.

Ukážka Výpisu plnenia plánu :

 

Ukážka Výpisu predaja na lekáreň po dňoch: