sú určené hlavne pre vedúcich stredísk, majiteľov firiem,…. ktorí potrebujú mať k dispozícii vždy aktuálnu verziu finančnej prílohy výročnej správy ale aj množstvo ďalších výkazov, reportov,.. nevyhnutných pre riadenie alebo vykazovanie.

Zostavujú sa individuálne podľa potrieb zákazníka. K dispozícii sú pripravené štandardné šablóny o top zákazníkoch, zákazkách, súvaha, výsledovka, výsledok hospodárenia, ….

Niektoré výstupy sú určené pre tlač, s inými je možné interaktívne pracovať. Napr. na súvahu a výsledovku je možné aplikovať kombináciu filtrov (stredisko, zákazka, projekt, klient, …), ako aj prístupových práv. Výkaz je zobrazený v časovej rade rok, mesiac, deň a je možné použiť aj fiskálne obdobia.

Závierka umožňuje vertikálny aj horizontálny rozbor na jedno kliknutie:

  • vertikálny rozbor -  riadok, syntetický účet, analytický účet, účtovný doklad,
  • horizontálny rozbor -  strediská, zákazníci, projekty,…

Graficky je možné zobraziť aj miľníky, ako zmena politiky konkurencie, nový cenník, začiatok platnosti novej legislatívy,….

Nastavením práv je možné nadefinovať report presne podľa kompetencií používateľov.

 
Na hlavnú stránku …