ETMS-CRM systém, ktorý ponúkame, kombinuje to najlepšie z  ETMS a CRM systémov. Viac o koncepcii nášho systému si môžete prečítať tu…

Náš systém je zložený z dvoch častí :

  • z klasického ETMS programu – zápis priebehu návštev, odborných akcií, zápis činností, keď reprezentant nebol v teréne,…
  • z analytickej časti – vyhodnotenie návštev, segmentácia klientov,…

Systém ako celok slúži na riadenie práce reprezentantov, … rovnako však môže byť súčasťou procesu riadenia vzťahu so zákazníkom – CRM alebo riadenia hodnoty klienta – CVM. Dodávame ho kompletný alebo len analytickú časť pre tých, ktorí už nejaký systém majú ale chýbajú im informácie na lepšie vyhodnotenie existujúcich dát.
Náš systém je primárne určený pre farmaceutické spoločnosti, bol však úspešne nasadený aj pre spoločnosť, zaoberajúcu sa laboratórnou diagnostikou. Tu analytická časť umožnila spojiť desiatky miliónov záznamov z vyšetrení s dátami od reprezentantov v jeden funkčný celok.

Vzhľadom na legíslatívne zmeny sme rozšírili systém o novú komunikačnú vrstvu, umožňujúcu reprezentantom byť aj naďalej v kontakte s lekármi bez nutnosti ich navštíviť.