Softvér

Nástroj pre validáciu so schopnosťou automatizovane opraviť a zaistiť zhodu s kritériami v3.1

Pokračuj v čítaní

Pre jednoduchú a rýchlu tvorbu ponúkame nástroj eCTD Tool. Umožňuje vyvárať plnohodnotnú elektronickú dokumentáciu a riadiť celý životný cyklus žiadosti. Je optimalizovaný pre žiadateľov, ktorí už majú pripravené dokumenty v pdf, jpg, doc, … a potrebujú vygenerovať eCTD žiadosť.

Pokračuj v čítaní