Realizácie

Program slúži na randomizáciu pacientov v kontrolovanej klinickej štúdii. Pacientov je možné pridávať priebežne a rozdelenie do skupín je unikátne.

Pokračuj v čítaní

Základom úspešnosti nasadenia CRM systémov je spoznanie hodnoty klienta. Hodnotu klienta (lekára) nie je možné zmerať priamo ale len na základe jeho ohodnotenia odborným zástupcom. To vedie k vývoju a k používaniu sofistikovaných systémov ohodnotenia a segmentácie lekárov – klientov. Od klasifikácie – napríklad A,B,C, až po psychoterapeutické metódy ako behaviorálna typológia alebo Insights Color.

Pokračuj v čítaní

Predstavujú ohodnotenie minulého vývoja, súčasnosti aj budúcnosti pomocou metódy Ex Ante. V základnej verzii sú nasledujúce ukazovatele.

Pokračuj v čítaní