Predaje

Údaje je možné filtrovať klasicky alebo kliknutím do grafu – drill down :

Pokračuj v čítaní

spracovávame na mesačnej alebo týždennej báze. Údaje sa získavajú z hlásení distribútorov na základe zmluvy medzi farmaceutickým zastúpením a distribútorom. Predaje  sú identifikované až na úroveň lekárne, prípadne iného subjektu.

Pokračuj v čítaní