ETMS / CRM

Pridali sme novú funkčnosť, ktorá prináša lepšiu segmentáciu klientov, vyhodnotenie reálnosti plánu návštev, nové týždenné správy a ďalšie vylepšenia.

 

 

Reprezentant

Má správne nastavenú segmentáciu teritória?

Ako obsluhuje teritórium?

Má podhodnotený plán návštev?

Alebo má plán návštev nadhodnotený?

Ako navštevuje kľúčový okres?

Pri reálnom počte 70-100 návštev plán nesplní

Vyhodnotenie týždňa

Sú zápisy reprezentanta validné?

Kde bol?

Ako plní plán vo svojom teritóriu?

Poznámky z návštev v teréne.

Základom úspešnosti nasadenia CRM systémov je spoznanie hodnoty klienta. Hodnotu klienta (lekára) nie je možné zmerať priamo ale len na základe jeho ohodnotenia odborným zástupcom. To vedie k vývoju a k používaniu sofistikovaných systémov ohodnotenia a segmentácie lekárov – klientov. Od klasifikácie – napríklad A,B,C, až po psychoterapeutické metódy ako behaviorálna typológia alebo Insights Color.

Pokračuj v čítaní