Obsahuje informácie, ktoré backoffice využije pre rutinnú prevádzku (stav financií, neuhradené faktúry, objednávky,…).

V základnej verzii nájdete:

2xx– finančné účty

webUcto fotogaleria - 2xx– finančné účty (originál)Zobrazuje celkový stav financií, aktuálny stav na jednotlivých analytických účtoch a ďalšie údaje. Každý údaj je možné preskúmať až na zdrojový doklad.

 

3xx – zúčtovacie vzťahy

webUcto fotogaleria - 3xx – zúčtovacie vzťahy (originál)Zobrazuje celkový stav zúčtovacích vzťahov, aktuálny stav na jednotlivých analytických účtoch a ďalšie údaje, tiež platí možnosť vertikálneho pohybu po údajoch.

 

Neuhradené faktúry

webUcto fotogaleria - Neuhradené faktúry (originál)Zobrazuje kalendár splatnosti faktúr, zoznam neuhradených faktúr a ďaľšie . Je možné detialne preskúmať zaúčtovanie faktúry, ako aj pozrieť  si históriu a hodnotenie dodávateľa.

 

Uhradené faktúry

webUcto fotogaleria - Uhradené faktúry (originál)Toto je príklad extrémneho neuhrádzania záväzkov. Informácie je možné doplniť o celkovú výšku penále, význam dodávateľa podľa profitu alebo objemu naviazaných zákaziek.

 

Štruktúra výsledovky

webUcto fotogaleria - Štruktúra výsledovky (originál)Percentuálna skladba nákladov a výnosov podľa analytiky. Z grafu sú vysunuté nedaňové náklady a výnosy.

Pokračovanie …