Mesačné archívy: September 2010

Program slúži na randomizáciu pacientov v kontrolovanej klinickej štúdii. Pacientov je možné pridávať priebežne a rozdelenie do skupín je unikátne.

Pokračuj v čítaní