Zaoberáme sa vizualizáciou dát  a hľadaním vzťahov medzi nimi. Spolu s našimi zákazníkmi hľadáme možnosti ako čo najlepšie zobraziť ich dáta, prezentovať javy a deje nachádzajúce sa „pod povrchom“.

Vizualizácia, analýza dát

Referencie